הערכת הדרכה - חציית הרוביקון

 

כתבו: אלי טייכר ועידו ליברמן, חברת "אנפה".

 

למרות ההסכמה הרחבה לחשיבות הערכת ההדרכה, כמכשיר לשיפור ביצועי מחלקת הדרכה והארגון כולו, הרי בפועל

רוב פעולות הערכה מסתכמות במשוב המשתתפים בתום הקורס, המתייחס לתחושותיהם ביחס לקורס, ולעיתים בבחינה

הבוחנת את הידע שנרכש.

 

ישנן סיבות רבות מדוע לא מתבצעות פעולות הערכת הדרכה מקיפות, וברמות הערכה גבוהות יותר,

למרות ההכרה בחשיבותן, ביניהן ניתן לציין:

 

א. פחד מהערכה- הערכה יוצרת באופן טבעי חשש המלווה ביקורת. הערכה נתפסת במקרה זה כביקורת וניסיון לראות

את הכשלים שבביצוע ההדרכה ולא כניסיון לשיפור.

 

ב. חוסר ביכולות הערכה- הערכת הדרכה דורשת מיומנויות ספציפיות שאינן באופן טבעי חלק ממיומנויות ההדרכה.

היכולת לאסוף נתונים רלוונטים, לנתחם ולהציע פרשנות להם היא יכולת שונה מיכולת הדרכה.

 

ג. עמדות שגויות ביחס להערכה -  "תוצרי הערכה אינם מועילים ואינם מורידים"- ביחס להערכה רווחות עמדות

שגויות אשר רואות בה מאמץ מיותר שאינו מבטיח שיפור כלשהו במערכת.. חלקם נובע מניסיונות עבר לא מוצלחים

וחלקם מחוסר הבנה של מטרות הערכה.

 

ד. הערכת הדרכה צורכת זמן ועולה כסף- כמו כל פעולה תשתיתית, והערכת הדרכה היא כזו, ההשקעה בהערכת הדרכה

אכן דורשת זמן וכסף. אולם, הערכה נכונה של הדרכה תביא באופן מיידי לשיפור בתוצרי ההדרכה ובהגדלת האפקטיביות

הארגונית. ההוצאה הכספית על הערכת הדרכה יכולה לשמש כמנוף להשגת רווחים ושיפור ביצועים, הגדולים לאין ערוך

מההוצאות לביצועה.

 

מהן התועלות שישנן בהערכת הדרכה?

 

1. הערכה איכותית יכולה ליצור תמיכה רחבה בהדרכה ובדרכים רבות, בניגוד לפחד שהערכה יכולה לפגוע בתמיכה 

(חיצונית או פנימית) בתוכנית:

  • בהצגה בהירה של אפקט ההדרכה.
  • בהצגה כיצד הדרכה תורמת למטרות הארגון.
  • בשימוש בה כבסיס להצגת ההדרכה כתורמת ל"שורה התחתונה" של הארגון.
  • בסיפוק מידע שישמש לקבלת החלטות אפקטיביות המתייחסות ליישום תוכנית הדרכה.
  • בסיפוק שיטה לבחירה בין תוכניות הדרכה שונות.
  • בזיהוי חולשות בהדרכה לפני שהן עולות הון עתק למחלקת הדרכה או לארגון כולו.
  • ביצירת תמונה בהירה ביחס לקשרים בין הדרכה ליחידות אחרות בקידום ביצועים ותפוקות.

 

2. מאמץ  ביצוע תהליך הערכה טוב יכול לשמש כמודל לפעילות בתחומים נוספים. תוצאות הערכה הנותנות

תועלת ורווח למוערכים, כמו גם לארגון, ישמשו כמודל חיקוי לאחרים. אותם אלה אשר ישתכנעו בחשיבות הערכה,

יחפשו שיטות ודרכים ללמוד איך לבצעה טוב יותר.

 

3. הערכה חיונית לשם שיפור ביצועים. הדבר הנכון למודרך הבודד כמו גם למחלקת ההדרכה כולה. הצורך בשיפור

ביצועים בתהליכי ההדרכה הינו קריטי לארגון שכן הוא עשוי להוות מנוף לשיפור ביצועים בכלל הארגון.

 

א. אסטרטגית צריכים להתייחס לתהליך הערכה כתהליך חסכון והתייעלות ארגוני. אמיתה זו נכונה להערכת

    הדרכה כפי שהיא נכונה להערכת פעולות וחלקים קריטיים אחרים בארגון. באמצעות תהליך הערכה ניתן

    לזהות בעיות קטנות לפני שהן הופכות לבעיות גדולות.

ב. שיפור ביצועים: הערכה חיונית לשיפור ביצועים. הדבר נכון למודרך הבודד כמו גם למחלקת ההדרכה כולה.

    הצורך בשיפור ביצועים בתהליכי ההדרכה הוא קריטי לארגון כולו שכן הוא עשוי להוות מנוף לשיפור ביצועים

    בכלל הארגון

ג. בסיס נתונים לקבלת החלטות : הנתונים הנאספים בהערכת הדרכה הינם כלי עזר חיוני לקבלת החלטות

    מושכלות בתחום ההדרכה הארגונית .

ד. כלי עזר לחסכון ולהתייעלות ארגונית: ביצוע איכותי של הערכת תהליכי הדרכה או פעולות ותהליכים קריטיים

    אחרים בארגון עשוי להביא לחסכון ולהתייעלות ארגונית.

ה. כלי ליצירת תמיכה בהדרכה: בניגוד למחשבה הרווחת כי הערכת הדרכה  תחליש את התמיכה הארגונית

     במערך ההדרכה דווקא שימוש מושכל בה יכול לחזק את התמיכה במערך זה. מס' אלמנטים הקשורים

     להערכת הדרכה עשויים ליצור אפקט זה: הצגה בהירה של אפקט ההדרכה, הצגת תרומת ההדרכה למטרות הארגון,

     הצגת ההדרכה כתורמת ל"שורה התחתונה" של הארגון, סיפוק מידע לצורך קבלת החלטות אפקטיביות בתחום הדרכה,

     יכולת לזהות חולשות בהדרכה לפני שהן עולות הון עתק למחלקת הדרכה או לארגון כולו, הבהרת הקשרים בין

     מערכת ההדרכה ליחידות אחרות בקידום ביצועים ותפוקות.

ו. מודל לפעילות כלל ארגונית: תוצאות הערכה הנותנות תועלת ורווח למוערכים, כמו גם לארגון, ישמשו כמודל

   חיקוי לאחרים. אותם אלה  אשר ישתכנעו בחשיבות הערכה, יחפשו שיטות ודרכים ללמוד איך לבצעה טוב יותר.

 

ישנן שתי דרכים להביט על הערכה. האחת דרך עיניהם של מבצעי הערכה הפוטנציאליים והשנייה מכיוון של

מושאי הערכה השונים.

זווית הראיה של מבצע ההערכה

איסוף המידע והערכתה מושפעים מהנטייה של מבצעי ההדרכה או מזמיניה כלומר הגורם הארגוני. ישנם גורמים

ארגוניים רבים אשר עשויים ליזום ביצוע של תהליכי הערכת הדרכה. המידע שיאסף ודרך ניתוחו מושפעים מאוד 

מגורמים אלה, כפי שניתן להמחיש בדוגמאות הבאות:

 

מנהל ההדרכה יכול למקד מאמציו בהערכת הישגים, בשוני בין ההישגים לפני ואחרי ההדרכה. גורם ארגוני זה 

יציב בדרך כלל מדד גבולי אשר באי השגתו יחשב הקורס כלא מוצלח ובהשגתו, כמוצלח.

מחלקת חשבות תבקש לדעת את הרווח מהקורס, כלומר האם הקורס תורם יותר כסף ממה שהוא עולה.

מנהלי הארגון יבקשו לדעת אם הקורס הוסיף לשורת הרווח של הארגון במושגים של הגדלת התפוקה,

הקטנת הבזבוז, גידול במכירות וכו'.

המדריכים, באופן טבעי, יבקשו להתמקד ברושם של המודרכים מההדרכה ובמידת הלמידה שהתבצעה.

מפתחי הדרכה והשותפים האחרים לתכנון ולביצוע ההדרכה עשויים להתעניין בהערכת הדרכה ככלי

אשר יתן להם משוב על  יכולתם לתכנן ולהוציא לפועל הדרכה איכותית.

 

 

הערכת הדרכה

מושאי הערכה

 

הערכת הדרכה עשויה להתייחס למושאים שונים שהם המרכיבים הכלליים של כל מערכת הדרכה. 

למושא הערכה ישנה השפעה על הנתונים שיאספו, הכלים והשיטות לאיסופם, דרך הניתוח והסקת

המסקנות כפי שניתן לראות בדוגמאות הבאות:

 

ההערכה יכולה להתמקד בתהליך פיתוח הקורס, בעיקר במידת שיתוף הפעולה בין מפתחי ההדרכה

והמערכת תומכת הפיתוח. הצלחת הקורס יכולה להימדד למשל במשך הזמן שהפיתוח התרחש.

הערכה מסוג אחר היא הערכה המתמקדת בתוכנית הקורס עצמה. ההפך יכול להיות גם הוא נכון, כלומר,

הדגש הוא תוצר הפיתוח ולא הפיתוח עצמו. בהערכה מסוג זה הדגש יהיה על "מראה" הקורס, חומרי הלמידה ,

אמצעי ההמחשה והדרכים בהם הועבר הקורס.

הקטנת עלויות יכולה אף היא להיות מטרת הערכה. הערכה תתמקד במקרה זה בסכום הכסף שהוצא

כדי שהמשימה תושג. הערכה זו יכולה (או לא) להיות מאוזנת בראיה של הרווחים שההדרכה עצמה גרמה לארגון.

זמן גם הוא קריטריון הערכה. לעיתים הצורך הדחוף בתוצרי ההדרכה הופך קריטריון זה לחשוב יותר

מאשר היבטים אחרים הקשורים בהדרכה.

ביצועי המודרכים הם כוח חשוב בדחיפה להערכה. אנו נבדוק במקרה זה את הלמידה והטמעתה במקום העבודה.

המיקוד יהיה במיומנות וידע שרכשו המודרכים וביכולת שלהם להטמיע יכולות חדשות אלה בסביבת העבודה.

ביצועי המדריכים עשויים להשפיע על מערכת ההדרכה והרצון לקחת חלק בהדרכת עתידיות ולכן גם הם

מושא הערכה חשוב.

דימוי הקורס והתייחסות של המודרכים אליו, לפני ואחרי הם מושא הערכה חשוב. דימוי הקורס ישפיע על

הרצון של הלומדים להטמיע את הנלמד וכן את  היכולת להרחיב את מעגל לקוחות הקורס בעתיד. זהו

כיוון של יחסי ציבור בהערכת הדרכה.

 

 

ביצוע תהליך הערכה טוב יכול להסיר חששות מהערכה בתנאי שיעשה בהתייחסות לנקודות הבאות:

 

א. תקשורת אפקטיבית עם השותפים (מדריכים, מפתחי הדרכה, מנהלי הדרכה וכו')  לאורך התהליך כולו

    והגדרה ברורה של מטרות הערכה מראשיתו של התהליך.

ב. מאמץ לביצוע הערכה הוגנת והקפדה על תהליך מדידה אובייקטיבי של נתוני הביצוע תוך התייחסות מקצועית

    שווה לביצועים חלשים כמו גם לביצועים מעולים.

ג. מדיניות ארגונית שאינה רק מתגמלת על ביצועים טובים אלא מסלקת את דימוי הענישה מביצועים חלשים ומציבה

    במקומה תוכנית לשיפור ביצועים.

ד. איסוף נתונים מגוונים על הביצועים המוערכים שיביאו לידי ביטוי את כלל המורכבות של הממצאים. ניתן אפוא 

    לראות כי הבנה מעמיקה יותר של הערכת הדרכה, הן מזווית ראייתם של מושאי ההערכה או מזמיני ההערכה,

    תקטין את החששות ממנה. ככל שתגדל ההבנה הנכונה ליתרונות שעשויים לצמוח לפרט ולארגון מתהליך

    הערכה נכון, כך גם יגדל מספר הארגונים המבצעים הערכת הדרכה איכותית.

 

חשוב לחזור ולהדגיש. ביצוע מקצועי של הערכת הדרכה הוא מפתח להפיכת הערכה לחלק מתרבות ארגונית

הרואה בשיפור מתמיד של ביצועיים מפתח לקיום הארגון ולהתפתחותו.

 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או לשכפל או לעשות שימוש ללא אישור בכתב מהמחבר

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שם​

שדה חובה

הודעתך התקבלה, תודה!

​מייל

שדה חובה

טלפון

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

צור קשר

 

אנפה" - ייעוץ אסטרטגי, ארגוני ועסקי

ת.ד. 5141 כרמיאל 21661

 

טלפון : 04-9985782
נייד: 052-2558529
פקס: 057-7975459
דוא"ל: elitycher@gmail.com