מתן משוב - הרהורים על משוב השופטים

 

 

מאמר שפורסם בגלובס

כתב:  ד"ר אלי טייכר

 

תגובות ממערכת המשפט, כפי שהדבר משתקף בעיתונות, למשוב לשופטים שיזמה לשכת עורכי הדין, מזכירה לי את תגובות

המורים באחד מבתי הספר התיכוניים הגדולים במרכז הארץ.

 

הנהלת בית הספר יזמה משוב תלמידים למוריהם ומשוב המורים לחברי ההנהלה. הכוונה הייתה להשתמש במשוב ככלי

לשיפור איכות ההוראה והניהול בבית הספר.

 

התנגדות מוחלטת למשוב הייתה תגובת המורים, בגיבוי ארגונם הפרופסיונאלי. הטיעונים היו מגוונים. החל מהטלת ספק

ביכולת התלמידים לתת משוב אמין, אי אמון בשמירה על כבוד המורים ע"י התלמידים בעת מתן המשוב, חשש משימוש לא

הוגן בתוצאותיו. גם נכונות הנהלת ביה"ס להעמיד עצמה בפני משוב המורים, לא הקטינה את החששות.

 

בסופו של עניין נערך המשוב ע"י חברתנו, שהיא חברה לייעוץ ארגוני עם התמחות בביצוע סקרים ובניתוחם ותוצאותיו

שימשו לבניית תוכנית עבודה פרטנית לכל מורה ובעל תפקיד. תוכנית העבודה נגזרה מתוך ממצאי המשוב ונקודות

התורפה שהמשוב הצביע עליהן. החששות שליוו את ביצוע המשוב התפוגגו כאשר התברר כי משוב מקיף ומקצועי נותן

בסופו של דבר מידע מהימן המאפשר כר נרחב ללמידה ולשיפור.

 

מהו בעצם משוב ומדוע הוא מעורר חששות כה רבים?משוב הינו נתינה וקבלה בנוגע לביצועי המערכת מתוך כוונה לשפר

את ביצועיה.

 

המשוב אמור להחזיר למערכת מידע על תוצאות פעולתיה, להשוות זאת עם הכוונות המקוריות של הפעולה ולאפשר תפקוד

המערכת כך, שבביצועיה ילכו וישתפרו ללא הרף.

 

משוב טוב, הן בתכניו והן בטכניקה בו הוא ניתן, עשוי לשפר במידה ניכרת את איכות העבודה המתבצעת, את מערכת

הקשרים שבין נותן המשוב למקבלו, לפתור בעיות שהיו וכן כאלו העלולות לצוף והחשוב מכל, לצמצם את חלל אי הודאות

של מקבל המשוב. למרות שמשוב נתפס ככלי רב תועלת בפיתוח עובדים, בשיפור תפקודם ויעילותם, חלק ניכר

מהמערכות ממעטות לקיימו ובעיקר המערכות הציבוריות שבהן.

 

חלק מהסיבות לחרדה והרתיעה מהמשוב נובע מהתנסות לא מוצלחת בעבר מקבלת משוב. הדבר נובע בעיקרו מאי

הבנה בסיסית של המושג משוב ומטרותיו.

 

אם  נמקם את נותן המשוב במקום של ביקורת נראה כי ההתמקדות הינה בנותן המשוב. נותן המשוב מרוכז במה

שיש לו לאמור, בהדגשת הנקודות שיש צורך לשפר או בציון הנקודות החיוביות, אך אינו נותן דעתו למצבו של מקבל

המשוב ונכונותו לקבלן. בלי נכונות זו לקבל את המשוב ולהפיק ממנו מסקנות שיוליכו לשיפור תהליכים הרי מדובר

בביקורת לשמע שתפקידה שונה והיא שונה במהותה מהתפקיד שיש למתן המשוב וגם האפקטיביות שלה נמוכה

בהרבה. נותן משוב המרוכז באיך לתת משוב, נותן דעתו למקבל המשוב שהוא החשוב בתהליך. למצבו הנפשי

ברגע הקבלה, לסיטואציה הכללית, למיקום הפיזי שבו מתבצע מהלך מתן המשוב ולהיבטים חשובים נוספים המתייחסים

למתן משוב אפקטיבי.

 

תשומת לב למקבל המשוב תאפשר להבטיח כי המשוב אכן ישיג את מטרתו, שיפור הביצועים של המקבל.

 

עיקר הטעויות הגורמות למשוב להיות לא אפקטיבי, לעיתים משוב טראומטי ולכן בסיס לחשדנות וקושי לקבל משוב

גם בעתיד, נובע מהתרכזות נותן המשוב בעצמו במקום במקבל המשוב.

 

אם ניבחן כעת, על פי הפרמטרים שצוינו לעיל, את תהליך בניית המשוב לשופטים נוכל להבחין מיד כי נעשו מספר

טעויות שפגעו ללא ספק באפקטיביות שלו וגרמו מראש להתנגדות לביצועו.

 

ההתנגדות הראשונה נובעת מהחשדנות למוטיבציה של קיום המשוב. האם באמת מתכוונים עורכי הדין לשפר את

המערכת או לנצל הזדמנות זו ל"חיסול חשבונות" עם כמה מהשופטים שהקשו עליהם בעבר? איך יגרום המשוב לכך

ששופטים יתפקדו טוב יותר בעתיד? הייתכן כי עצם קיום המשוב יגרום לשופטים לנסות להיות "פופולארים" במקום

להיות מקצועיים? מה יקרה למעמדם של אותם שופטים אשר המשוב יצביע על ליקוי בתיפקודם? שאלות אלו ואחרות

בוודאי עלו והיוו את הסיבות להתנגדות העזה של מערכת המשפט למשוב.

 

אני מניח כי גם הרצון לחזק את אי התלות של המערכת, אי תלות שסופגת מתקפות קשות מדי פעם הן מימין והן משמאל,

חיזק את עמדתם של השופטים בהתנגדות לכך שגוף אחר, במקרה זה לשכת עורכי הדין, יקיים את המשוב.

 

מה ניתן לעשות כדי שהמשוב, שהוא כלי ניהולי חשוב ביותר והעשוי לשפר במידה ניכרת את תפקוד המערכת המשפטית,

יעשה בכל זאת ויעשה כהלכה ?בשלב הראשון יש לדאוג כי המשוב כולו, החל מבנייתו, הפצתו, איסופו וניתוחו, יעשה ע"י

גורם מקצועי בלתי תלוי.

 

ם הזמנת המשוב צריכה להיעשות ע"י משרד המשפטים, שהוא אשר מופקד על איכות המערכת המשפטית, ולא ע"י

גוף לא אובייקטיבי שמערכת יחסיו עם השופטים היא מערכת מורכבת, כמו לשכת עורכי הדין.

 

בשלב השני יש לשלב נציגות של שופטים בקביעת תכני השאלות שיהיו במשוב. ועדה משותפת של עורכי הדין, שופטים

ואנשי אקדמיה בתחום המשפטים והניהול, תגבש תכני שאלון שיהיו איכותיים ויוכלו להתקבל ע"י כל המעורבים.

 

בשלב השלישי יש להסכים כי ממצאי המושב יוגשו להנהלת בתי המשפט והיא אשר תשב עם השופטים ותגבש עם

כל אחד ואחד מהם תוכנית עבודה לשיפור תפקודו. דו"ח מסכם על פעולתיה יוגש לצבור מבלי לציין כמובן את שמות

השופטים אלא אך ורק מה הן הפעולות שננקטו.

 

בהנהלת בתי המשפט צריכה להיות זו אשר באופן שוטף תלווה את יישום הלקחים מהמשוב ברמה הפרטנית.

 

לקחים מערכתיים שיעלו מהמשוב יובאו לידיעת הציבור ויכללו תוכנית פעולה לשיפור, כפי שתגבש זאת הנהלת

בתי המשפט בשיתוף משרד המשפטים.

 

ביצוע פעולות אלה יבטיח שהמשוב ישמש ככלי שלשמו נועד,- שיפור ביצועי המערכת- ויחד עם כך, חיזוק המערכת

המשפטית וביסוסה של הדמוקרטיה במדינת ישראל.

 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או לשכפל או לעשות שימוש ללא אישור בכתב מהמחבר

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

שלח

שם​

שדה חובה

הודעתך התקבלה, תודה!

​מייל

שדה חובה

טלפון

שדה חובה

הודעה​

שדה חובה

צור קשר

 

אנפה" - ייעוץ אסטרטגי, ארגוני ועסקי

ת.ד. 5141 כרמיאל 21661

 

טלפון : 04-9985782
נייד: 052-2558529
פקס: 057-7975459
דוא"ל: elitycher@gmail.com